Aplikacja PKU licznik

Opracowanie graficzne aplikacji przeliczającej wartości fenyloalaniny w produktach spożywczych. Narzędzie ułatwiające funkcjonowanie pacjentom z PKU (fenyloketonurią).
Praca z makietą i brandbookiem Nutricia Metabolics.


Klient: Nutricia Metabolics

© Inventa


Aplikacja


Wersja desktop