Florencja

Fragment pracy dla wydawnictwa z Pekinu. Książeczka edukacyjna dla dzieci.
Styl szkiców z dziennika podróży.

© Jolanta Jaworska