Koneser

Projekt przetargowy.
Zadanie: stworzenie spójnej koncepcji pokazywania imprez w Centrum Praskim Koneser. Elementy wizualne obowiazujące (logo, litera K, pattern, kolorystyka) zgodne z brandmanualem.

© Sto Lampartów

© Zdjęcia: prewki Fotolia


Przykładowe materiały: billboardy.
Koncepcja „Kierunek” – 2 wersje wizualne
(biel plus pattern i kolor plus „K”).
Kierunek rozumiany jako rozwój
pragi, która ma teraz wiele do zaoferowania.


Przykładowy materiał: ulotka.
Zadanie: połączenie elementów z brandmanuala Konesera (litera K/pattern/logo) ze stylistyką graficzną różnych imprez/targów.


Przykładowy materiał: harmonogram imprez.