Magazyn PKU connect

Kwartalnik dla zarejestrowanych użytkowników portalu PKUconnect,
czyli osób chorych na fenyloketonurię (PKU).

Klient: Nutricia Metabolics.

© Inventa