Nenufary

Rysunek tuszem 50×70 cm

 

Sklep Etsy

©Jolanta Jaworska