Poradnik dla rodziców

Opracowanie graficzne materiałów edukacyjnych wręczanych rodzicom nowonarodzonych dzieci
z fenyloketonurią (PKU). Wersja 2 – 2017 r.

Klient: Nutricia Metabolics.

© Inventa