Zamczysko

Powieść Agnieszki Korol.
Projekt okładki:
wersja zdjęciowa i graficzna.


© Fotografia na okładce: Bulat/Fotolia.com
© Rysunek na okładce: Jolanta Jaworska